Von Ahlefeldt Slægten


Efter reformationen blev forholdene ved Kliplev helt ændrede. Den før så rige valfartskirke kom under Ahlefeldt'erne på Søgård. Et eksempel på deres forvaltning af kirker er, at brødrene Gregorius og Franz von Ahlefeldt 1559 nedrev sognekirken i Bjerndrup og lagde dette sogn ind under Kliplev. Ahlefeldterne var en tysk slægt. Derfor er der tyske indskrifter under billeder på prædikestol og døbefont i kirken. Ahlefeldterne har også fået indrettet begravelser i kirkens sydkapel. I gulvet over krypten ligger en hel række smukke gravsten, alle fra det 16. århundrede, bl.a. over nogle, der faldt på togtet mod Ditmarskerne 1559, hvor Gregers Ahlefeldt førte et hovedbanner. 

Krypten er ret stor. I midten står en pille, fra hvilken hvælvingerne går ud til siderne. Krypten er fuld af kister. Også under nordkapellet er indbygget en krypt. Her står kun tre kister. Rummet bruges i dag som kapel.