Kirkens inventar


Alteret: På hovedalteret stod der oprindeligt en stor tavle, der skildrede Marias liv. Det nuværende blev opsat i 1774 og er skåret af Peter Christian Hansen i rokokostil, som en efterligning af alteret i Nikolaj kirke i Flensborg.

Hovedbilledet, der er malet af Jens Martin Lund, Flensborg, skildrer opstandelsen i den voldsomme form. Kristus holder en korsfane i hånden. Den bærer Dannebrogs farver men er her opstandelsesfanen. De tre billeder i alterbordsforsiden er først sat på denne plads ved sidste restaurering af kirken. De har sikkert engang haft deres plads i et pulpitur.

Alterskranken: Er fra restaureringen i 1882. Før den tid brugte man de to skamler, der nu står bagved alteret. De stod ved hver sin ende af alteret. Man fik brød mod nord og vin mod syd.

Altertæppet: Er syet af sognets damer efter tegning af arkitekt Karen Clemmensen.

Alterdugen: Er tegnet af Ernestine Nyrop.

Døbefonten: med tilhørende himmel, stammer med sine smukke udskæringer fra Henrik Ringerinks værksted i Flensborg.

Prædikestolen: Den meget smukke prædikestol fra 1609. Den er skåret for penge, der var skænket af Birgitte Ahlefeldt. Ahlefeldterne var en tysk slægt. Derfor står der tyske indskrifter under billedfelterne. Stolen er sin døbefonten fra Henrik Ringerinks værksted i Flensborg. 

Orglet: Marcussen & Søn.Det er taget i brug første gang i 1882.

Krucifiksgruppen: Af middelalderligt inventar er kun krucifiksgruppen bevaret. Dens plads var oprindeligt i korbuen vendt ned mod skibet. Af stilen kan man se, at den er skåret 1510-1530, altså samtidig med, at koret blev bygget.