Hvad sker der på selve dagen


Sådan foregår konfirmationen i kirken

Ankomst holdet fra Kliplev skole 

Ved konfirmationen 27. april 2018 kl. 9.30 i Kliplev Kirke ankommer konfirmanderne til konfirmandlokalet kl. 9.00, hvor spejderne tager imod og styrer telegrammer til hver enkelt konfirmand. Kl. 9.25 går konfirmanderne sammen med præsten i procession fra konfirmandlokalet ind i kirken under præludiet, og så starter det smukke fest.

 

Finde plads i kirken 

Som konfirmand får du din helt egen plads med dit navn på i koret nær alteret ved siden af dine kammerater og med dine forældre i nærheden. I en stolerække nede i kirken, hvor dit navn også står, sidder op til 7 medlemmer af din familie, du gerne vil have med i kirken. Der er yderligere højst 4 pladser i kirken til dine gæster, som jeg fordeler ud fra de ønsker, du og de andre konfirmander kommer med. Nogle har ikke ekstra gæster, og nogle ønsker 8 gæster, det kan som regel lade sig gøre. Pladserne er ikke markeret med dit navn.

 

Festen begynder

Så begynder det hele som en smuk gudstjeneste med indgangsbøn, salmer læsning fra Bibelen og en prædiken fra prædikestolen. Efter en salme holder jeg en tale til jer konfirmander oppe ved alteret. Så kommer I op til alteret, og sammen med de andre i kirken fremsiger vi trosbekendelsen. Så konfirmerer jeg hver enkelt af jer -- jeres forældrene rejser sig imens -- ved at sige jeres fulde navn, og hver enkelt  siger I JA -- ja til, at I er glad for at være i Guds kærlighed, og ja til, at I ønsker at blive i Guds kærlighed i fremtiden. Så bliver I velsignet med håndspålæggelse og nogle velsignelsesord fra Gud, og så siger jeg jeres helt eget konfirmationsord -- et ord fra Gud, som I kan tage med jer altid videre ud i livet. 

Når alle er konfirmeret, slutter vi med at nadver og fadervor bare for jer konfirmander, hvorefter I går tilbage til jeres plads igen resten af gudstjenesten. Når musikken til slut sætter i, rejser I konfirmander jer og går sammen med mig ud af kirken i procession til orgelmusikken, men alle i kirken rejser sig og fryder sig over at se jer alle sammen.

 

Vi går ud og møder holdet fra Søgård Friskole -- fælles fotografering

Hvis I går på Felsted Centralskole og bliver konfirmeret først af de to hold, går vi med det samme i en bue rundt øst om kirken og går ind fra nord-siden i St. Hjælpers Kapel for at blive fotograferet. Når det er slut, går I ud gennem våbenhuset og kan forenes med jeres familie og gæster og slippes løs til resten af jeres festlige dag -- alle vil hilse på jer, I skal huske jeres telegrammer -- og så skal I køre fra kirken.

Hvis I går på Søgård Friskole, ankommer I kl. 10.30 til konfirmandlokalet, og når det første hold kommer ud af kirken, slutter I jer til dem, og begge hold går vi sammen øst om kirken og ind gennem St. Hjælpers Kapel og ind for at blive fotograferet. Det første hold bliver fotograferet først, så de kan tage afsted, mens I bliver fotograferet sidst. Når I er fotograferet, går I over i konfirmandlokalet, og jeg kommer over til jer, for at vi sammen kan blive klar til anden konfirmation begynder 11.30. Vi begynder vores procession over til kirken kl. 11.25.

Tidsplan – Hvornår vi skal ankomme – Kort oversigt

Ankomst holdet fra Kliplev skole

Ved konfirmationen 27. april 2018 kl. 9.30 i Kliplev Kirke ankommer konfirmanderne til konfirmandlokalet kl. 9.00, hvor spejderne tager imod og styrer telegrammer til hver enkelt konfirmand. Kl. 9.25 går konfirmanderne sammen med præsten i procession fra konfirmandlokalet ind i kirken under præludiet, og så starter det smukke fest.

 

Fotografering begge konfirmandhold 

Hvis I går på Felsted Centralskole og bliver konfirmeret først af de to hold, går vi -- når konfirmationen er slut ca. 10.30 -- ud af kirken og med det samme i en bue rundt øst om kirken og går ind fra nord-siden i St. Hjælpers Kapel for at blive fotograferet. Når det er slut ca. 10.55, går I ud gennem våbenhuset og kan forenes med jeres familie og gæster og slippes løs til resten af jeres festlige dag -- alle vil hilse på jer, I skal huske jeres telegrammer -- og så skal I køre fra kirken.

 

Ankomst holdet fra Søgård 

Hvis I går på Søgård Friskole, ankommer I kl. 10.30 til præstegården og samles i den store hall. Når det første hold kommer ud af kirken ca. 10.30, slutter I jer til dem, og begge hold går vi sammen øst om kirken og ind gennem St. Hjælpers Kapel og ind for at blive fotograferet. Det første hold bliver fotograferet først, så de kan tage afsted, mens I bliver fotograferet sidst. Når I er fotograferet, går I over i præstegårdens hall og venter -- jeg kommer over til jer, for at vi sammen kan blive klar til anden konfirmation begynder 11.30. Vi begynder vores procession over til kirken kl. 11.25 -- det begynder 11.30 og slutter lidt før 12.30.