Om gæster og siddepladser


Gæster og siddepladser

Sidste frist for INDGIVELSE AF ØNSKER OM ANTAL GÆSTER er 31. januar 2019

NB: Henvendelser modtages HELE JANUAR MÅNED 2019

 

Her kommer det skema, I bedes benytte. 

I får besked så snart alle har meldt tilbage, hvordan fordelingen af siddepladserne bliver.

Skemaet bedes I maile til konfirmand2019@kliplev.zendesk.com, hvor I angiver:

  • hvem, I ønsker, skal sidde sammen med jeres konfirmand oppe ved alteret — der er plads til max 2 personer ud over konfirmanden MARKERET med konfirmandens navn. Der er få ekstra pladser, hvis et lille antal også ønsker plads til papforældre hos konfirmanden

  • hvor mange gæster I ønsker i bænkerækken MARKERET med konfirmandens navn til jeres familie — der er max 1 bænk pr. familie    

  • der bliver plads til et begrænset antal ekstra personer til hver familie i de UMARKEREDE bænkerækker -- hvor mange, afhænger af, hvor mange konfirmander, I er, og hvor mange gæster, hver enkelt familie kunne tænke sig.