Da du blev døbt


Da du blev døbt

Hvis du blev døbt som helt lille, sagde dine forældre eller dine gudforældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen får du selv mulighed for at forholde dig til din tro og selv sige ja – sige ja til, at du er glad for at være i Guds kærlighed, og sige ja til, at du ønsker at blive i Guds kærlighed alle dine dage. Er du ikke døbt men ønsker at blive konfirmeret, aftaler vi din dåb, så det passer dig og din familie, i løbet af konfirmandforløbet inden konfirmationen