Buskørsel til Felsted Centralskole


Buskørsel til Felsted Skole

 • En samlet oversigt over konfirmandkørsel 2018-2019 finder du ved at hente det opdaterede undervisningsskema på denne side under overskriften "Konfirmandundervisningen Kliplev 2018-2019 begynder".

   

  • Når der er konfirmandundervisning på onsdage, kører der bus fra Kliplev Kirke til Felsted Centralskole:

   09.35 fra Kliplev Kirke
   10.00 Felsted Centralskole, Sønderborgvej 137, Felsted

   Man søger selv for transport til undervisningen kl. 08.00 i konfirmandlokalet ved Kliplev Kirke.  Konfirmander, der ankommer tidligere, kan benytte konfirmandlokalet, som er åbent fra kl. 07.00.


  • Når der ikke er konfirmandundervisning på onsdage –– primært fra skolestart til konfirmandundervisningen begynder 27. september 2017, når konfirmandundervisningen slutter 9. maj 2018 og indtil sommerferien og andre dage, der ikke er konfirmand på onsdage –– kører der bus til Felsted Centralskole efter følgende rute:

   09.20 Bjerndrupvej ved Kærvej
   09.21 Bjerndrup ved busstopppested
   09.25 Perbøl ved busstoppestedet
   09.28 Stoppestedet ved Rundkørslen Hellevad/Bov-vejen
   09.30 Kliplev Præstegård, Præstevænget 1B, Kliplev
   09.35 Søgård Friskole
   09.40 Kværs
   10.00 Felsted Skole, Sønderborgvej 137, Felsted


   • På konfirmanddage, når undervisningen på Felsted Centralskole begynder kl. 08.00, og konfirmandundervisninge bortfalder, benyttes offentlig bus som andre ugedage.

   • På temadage i konfirmandundervisningen  <<som begynder kl. 08.00 og slutter kl. 13.30>> er der ikke arrangeret kørsel efter undervisningen