Undervisningsskema


Seneste skema

Af John Rydahl -- om skolens formål med kristendomsfaget fra 1-6 klasse:

Fortælling og Didaktik – se: Undervisningshåndbog til Menneskesønnen, Bibelselskabet, Viborg 2002, side 10. ISBN 87-7523-458-0

 

De bibelske fortællingers placering i skolens formelle bestemmelser  

 

 

Ud over de spredte henvisninger til, hvor der  står noget om bibelske fortællinger i skolens samlede lovkompleks, kan det være nyttigt at have et fuldstændigt overblik, hvilket nedenstående udpluk af skolelov og faghæfter skulle give.

 

Skolens formålsparagraf: „Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur ..."


Bemærkning til formålet: „Det foreslås at tilføre den hidtil gældende formålsparagraf en kulturel

dimension, idet det udtrykkeligt understreges, at skolen skal gøre eleverne fortrolig med dansk kultur, herunder kristendom“. 

Skoleloven § 5: „Undervisningen omfatter:

Kristendomskundskab på alle klassetrin, bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.“

Skoleloven § 6: „Kristendomsundervisningens centrale kundskabsområde er den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom.“

Formål kristendomskundskab: 

Stk. 2. „Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds.“ 

Centrale kundskabsområder: 

Område 2: Bibelske fortællinger 

Centrale fortællinger fra Det Gamle og Det Nye Testamente, således at fortællingernes sigte, sammenhæng og perspektiv kommer frem.

Læseplan:

1. fase (1. – 2. klasse) 

Bibelske fortællinger

Det Nye Testamente

–  Fortællinger om Jesus‘ fødsel og barndom

–  Jesus‘ dåb og fristelse

–  Jesus‘første virksomhed ifølge evangelierne

–  Lignelser

–  Det dobbelte kærlighedsbud

Det Gamle Testamente

–  Fortællinger om patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, samt Joseffortællingen og Moseshistorien.

Læseplan: 

2. fase (3. – 6. klasse) 

Det Nye Testamente

–  Den historiske Jesus og Jesus som Messias

–  Jesus‘ fortsatte virke – herunder opgør med traditioner, forkyndelsen af Guds rige, lignelser, undere, lidelse, død og opstandelse.

–  Den tidlige kristendom og Paulus.

 Det Gamle Testamente

–  Tempel og synagoge

–  Urhistorien

–  Fortællinger om profeter 

–  Fortællrnger om konger