Dåb

De fleste børn bliver døbt, når de er mellem to og fire måneder gamle, men der er ingen regler for, hvornår man skal døbes. Man kan altid blive døbt - uanset alder!

Dåben foregår gerne i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste, men 4 gange årligt er det muligt at få lørdagsdåb i Ensted Kirke.

Husk: navngivning skal foretages på borger.dk, hvis barnet er født i Sønderjylland.

Ønsker I at holde dåb for jeres barn i Ensted Kirke, rettes henvendelse til mig, sognepræst Anne-Mette. I kan ringe eller sende en mail.

Der aftales, hvornår dåben skal finde sted, og jeg skal kende barnets cpr.nr og barnets navn.
Endvidere skal jeg have navne og adresser på faddere og navnet på den, der bærer barnet.
Et barn skal have mindst to og højest fem faddere inklusiv den, der bærer barnet.
Er det én af forældrene selv, der bærer barnet, skal der dog mindst være to faddere derudover.I ugen op til dåben skal vi mødes om forløbet af dåben.
Vi kan mødes i dåbsbarnets hjem eller i kirkehuset.  

 

Dåbslørdag

Fire gange om året tilbyder Ensted Kirke en dåbslørdag som alternativ til søndagsgudstjenesten.

Her mødes vi til en kort gudstjeneste, som sætter dåbshandlingen i centrum.
Dåbsgudstjenesten varer ca 35. minutter.

Kontakt sognepræst Anne-Mette for yderligere information.

Næste dåbslørdag:
Lørdag d. 16. september kl. 9:30