Vielse og velsignelse i Ensted Kirke

 

Hvis I ønsker at blive gift, skal I henvende jer til sognepræst Anne-Mette for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen.

Ensted Kirke tilbyder vielser om lørdagen kl. 13, kl. 14.30 eller kl. 16,
og vielsen varer ca 45. minutter. 

 

For at blive gift i Ensted Kirke skal der være tilknytning til sognet, og det er et lovkrav, at mindst én af parterne er medlem af Folkekirken for at vielsen med juridisk gyldighed kan finde sted i kirken.


Når vi har aftalt en dato for vielsen, skal I udfylde en Ægteskabserklæring:
I kan finde den på www.borger.dk

Kommunen udsteder herefter en Prøvelsesattest, som I skal sende til sognepræst Anne-Mette.

Vær opmærksom på, at Prøvelsesattesten kun er gyldig i 4 måneder.


Navneændring
Hvis I ønsker at skifte navn i forbindelse med jeres bryllup, kan I ligeledes gøre det på www.borger.dk. Det er gratis at skifte navn på bryllupsdagen, hvis I skal have det samme efternavn.


Ca 2 uger inden vielsen vi enten hjemme hos jer eller i kirkehuset. 

Vi gennemgår vielsesritualet, og vi skal have styr på, hvilke salmer, der skal synges.
Jeg vil også spørge lidt ind til, hvem I er, for at vielsen kan blive mere personlig.

Endelig skal jeg have oplyst navne og adresser på to vidner til kirkebogen.
Det er gerne en fra brudens familie og en fra brudgommens familie.  

 

På følgende hjemmeside kan I finde alle salmetekster og melodier: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/

 

Kirkelig velsignelse

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab er for de par, som tidligere er blevet gift på rådhuset, men som også føler, at de vil have Guds velsignelse over deres ægteskab.

 

Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken.  

Ritualet for en kirkelig velsignelse følger i høj grad vielsesritualet.
 

Ved en kirkelig velsignelse gælder de samme retningslinjer, som man kan læse ovenfor under "vielse", men i stedet for en prøvelsesattest og oplysninger om vidner, skal præsten kun have en kopi af jeres vielsesattest i forbindelse med samtalen.