DåbDåb

Ved dåben siges det højt, vi ikke kan sige os selv: at vi er børn af Gud, skabt og elsket af ham. Derfor er det en festdag i Kliplev Kirke, hver gang et barn bliver døbt.

Vi bliver døbt på den kristne tro, og ved barnedåb svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse – eller rettere: trosbekendelsen er ikke en eksamen, vi skal høres i men et poetisk udtryk for det, vi knapt kan udsige; og den er en slags kompas, vi kan følge; den siger noget smukt om retningen i vort liv – netop som skabt af Gud, dyrebar og elsket får vi lagt livet i vore hænder – så vi kan skabe og udfylde livet med al vores styrke – fremme det smukke og gode og modvirke det onde og grimme. Og når det sker, at vi får brug for det, må vi vide, at vi selv ligger i livets og kærlighedens hænder, altså Guds hænder. Ved dåben lyder Guds løfte over vore børn, at han vil følge os alle vore dage og under alle forhold.

I kan finde mere inspiration til de tanker, I gør jer, om jeres barn skal døbes, og hvad det betyder på denne siden Overvejer du barnedåb? Denne artikel, Dåben er et kompas, handler om, at dåben giver os retning, så vi kan skelne mellem godt og ondt og ikke er en eksamen i rettroenhed.

Dåben finder normalt sted i den almindelige gudstjeneste om søndagen. Der er også afsat fire kvartalsvise lørdage. Disse datoer kan I få oplyst, når I ringer til præsten. 

Hvis jeres barn skal døbes, kan I kontakte jeres præst Michael Ravnholt Westh. Så aftaler vi tidspunktet for, hvornår I ønsker, dåben skal være, og hvornår jeg kan komme på besøg hjemme hos jer. Mit besøg er som sagt ikke en eksamen i rettroenhed, men vi kan møde hinanden, lære hinanden at kende og tale om dåbens betydning og detaljerne omkring selve dåbsdagen.


Hvad I skal gøre

I anmelder jeres barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Normalt anmelder jordmoderen fødslen og sender fødselsanmeldelsen. I modsat fald skal du melde fødslen til præsten i moderens bopælssogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, skal faderen underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen (disse frister er meget vigtige). I finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Sådan foregår dåben

En dåb sker som regel efter, at vi har mødt hinanden og talt om dåben, troen og praktiske detaljer. I den forbindelse får I et dåbslys efter jeres valg til at tænde før dåben begynder I får også et dåbsklæde efter jeres valg til at duppe den lilles hoved efter vanddåben. Endelig får I en bøn for jeres barn – bønnen får I tilsendt på forhånd til selv at printe ud. De tre ting medbringer i til kirken.    

En dåb i Kliplev Kirke finder ofte sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste. Kvartalsvis tilbyder vi også dåbslørdage. De kan normalt ses mere end 3 måneder i forvejen. 

I bærer barnet og går ind i kirken sammen med præsten ved gudstjenestens begyndelse, mens orgelet spiller og jeres kære og alle andre rejser sig. I skal ikke huske noget, for I får små hints undervejs, som for eksempel: "Nu synger vi salme nn, vers n-n, hvorefter der er dåb". Så ved I, at dåben er lige om lidt. Vi samles ved døbefonden – forældre, eventuelt gudforældre, med barnet og barnets faddere og de børn og voksne i jeres følge, der gerne vil være med. Ved døbefonden viser jeg jer, hvordan vi stiller omkring døbefonden.

Når vi er klar, hælder præsten vand i dåbsfadet, beder en bøn og læser fra det nye testamente om dåben og om Guds kærlighed. Her rejser alle i kirken sig. Så beder vi i fællesskab med faddere og eventuelt andre af jeres familie jeres medbragte bøn, som I får tilsendt på forhånd til selv at printe og medbringe.

Så siger vi præsten trosbekendelsen i fællesskab.

Derefter spørger jeg den, der bærer barnet, og vedkommende svarer ja i alt 4 gange – det lyder måske af meget, men det står her nedenfor på siden. Så døber præsten barnet med små håndfulde lunt vand – det risles over barnets isse og tørres af bagefter – tre gange i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Så siger præsten, hvad Gud har gjort i dåben, og siger Guds løfte om, at han vil give os livsmod alle vore dage: ”Den almægtige Gud, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånd og skænket dig syndernes forladelse – han styrke og opholde dig derved i en sand tro til det evige liv!” Imens lægger præsten hånden på barnets hoved. Derefter beder vi allesammen fadervor. Herefter må alle nede i kirken sætte sig, mens vi ved døbefonden bliver stående lidt endnu.

 

For inden, før vi går ned fra døbefonden, lykønsker præsten forældrene og fadderne med den gave, deres nydøbte barn er og minder om den fine opgave det er, som forældre og faddere til barnet at formidle til det, der netop er sket og blevet sagt ved dåben. Måske kan det udfordre jer, men det skal nok gå, når I bare forbliver jer selv. I skal bruge jeres fantasi, følelser og forstand til at formidle til jeres barn, hvad dåben er og giver, og hjælpe det til altid at fæste lid til Guds urokkelige kærlighed. Derefter kan I sætte jer.

Når gudstjenesten slutter og organisten skal spille postludiet, kommer jeg hen til jer, og sammen går vi ud af kirken til våbenhuset med barnet og dåbsdåbsfølget. Efter gudstjenesten kan alle passere forbi og lykønsker jer og jeres faddere.


 

Sådan lyder trosbekendelsen, vi siger i kor før barnet døbes med vand:

”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen;

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber;


Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde;

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”

 

Når jeg derefter spørger den, der bærer dåbsbarnet, lyder det sådan:

 

”Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!


Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!


Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, som vi netop har bekendt? - Ja!


Og tror du på Helligånden, som vi også lige bekendte det? - Ja!


Vil du døbes på denne tro? - Ja!”

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så hende/ham, skulle det slet ikke være det navn. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde. 

I vil gerne finde det rigtige navn, men det er nogle begrænsninger for, hvilke navne I må bruge som jeres barns fornavn. Det kan I se i navneloven. På Familiestyrelsens hjemmeside finder I en liste over godkendte fornavne. Der finder I også regler om mellemnavne og efternavne.


Navnet

Jeres barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Her i Sønderjylland skal navngivningen være på plads før dåben kan finde sted. Er barnet født i Sønderjylland, skal det derfor navngives ved kommunen, hvor det er fødselsregistreret. Det skal være på plads før dåben kan finde sted. I skal ansøge om navngivning med NemID i jeres kommune via borger.dk.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i sognet, hvor dåben finder sted, og en fødsels- og dåbsattest udstedes.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal I udfylde og sende blanketten: ”Navngivning” (Personregistrering.dk) til præsten moderens bopælssogn.


Faddere

Faddere og forældre til dåbsbarnet følger det og hjælper det og dets forældre til at vokse op i ”den kristne tro” – altså troen på, at Gud elsker os og er os alle nær – og holde fast i, at JA'et ved dåben betyder et ja til, at det er godt at være i Guds kærlighed.

Som faddere og forældre kan I gøre forskellige ting: søge oplevelser som babysalmesang eller rytmik, hvis jeres lokale kirke tilbyder det. I kan også markere dåbsdagen eller fødselsdagen og tænde dåbslyset. I kan nynne og synge salmer, I lærer at kende – fx via den danske salmebog på nettet og læse bibelske fortællinger. I finder mange smukke og anvendelige materialer på bibelselskabet og forskellige andre forlag som Eksistensen og gennem Saxo og Bogpriser.

Man vælger normalt mindst to og højst fem faddere til barnet. En fadder skal selv være døbt og konfirmeret eller gå til konfirmand. Og så skal I forud oplyse præsten om faddernes navne og adresser, så de kommer med i kirkebogen. Gudmor og gudfar er de(n) fadder(e), I ønsker skal bære jeres barn på dåbsdagen.


Traditioner, dåbslys og 5-års dåbsjubilæum

I Kliplev Kirke får jeres barn et dåbsklæde og et dåbslys som gave. Dertil har vi en smuk tradition med, at invitere de døbte og deres forældre, faddere og familie til 5-års dåbsjubilæum i kirken. Det er en festlig gudstjeneste for de 5-årige, hvor vi med sjov og leg fejrer deres dåb, og hvor de får en børnebibel. Sammen med en fadder vælger de selv den børnebibel – ud af flere forskellige – de kunne tænke sig.