BryllupEt kirkebryllup er en smuk begivenhed

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til og mindes med stor glæde. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner ved kirkens alter.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Det særlige ved et kirkebryllup er, at her kan I søge og modtage Guds velsignelse, høre en stærk tale til jer, som fletter jeres livsfortælling sammen med Guds. Jeres kærlighed er allerede gyldigt for Gud. Hvis I deler bord og seng, er Guds velsignelse allerede over jer. Men i kirken gør I det offentligt og sikrer også hinanden og jeres børn arvemæssigt. Uanset om jeres ægteskab holder, eller om I en dag må gå fra hinanden, følger Guds velsignelse jer. I synder ikke, men I må være gode mod hinanden under alle forhold.

Hvis I allerede er blevet viet på rådhuset, modtager I Guds velsignelse i kirken, og ritualet i kirken er 99% ens med et kirkebryllup.Alle kan blive gift i Kliplev Kirke. For at blive gift i kirken skal mindst en af jer være medlem af folkekirken.

Det skal I gøre først

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (Personregistrering.dk) til jeres kirkekontor.


Vielsessamtalen med præsten

Alle kommende brudepar i Østerlars Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til hende.


Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen under postludiet.

Traditioner

Der findes mange traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Derfor er det en god ide at I overvejer jeres ønsker og planer, (inden familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål), fx:

•  Hvem skal føre bruden op? Brudens far – eller mor? Eller skal I følges?

•  Møder I hinanden med et kys? Har I en bedstemand?

•  Hvor skal I og jeres gæster sidde i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i kirkens venstre side og gommens familie i højre side. Den nærmeste familie kan sidde nærmest alteret sammen med jer.

•  Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.

•  Skal I udveksle ringe? Hvem skal eventuelt have ringene til I giver hinanden dem på.

Kysser I hinanden, når det har lydt, at I er ”rette ægtefolk”?