Valg 2020

 

Menighedsrådsvalget ( Valgforsamling ) i Kliplev afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Kliplev Kirke. Der skal vælges 6 medlemmer, og valgperioden er 4 år. Reglerne for valget er anderledes denne gang, da menighedsrådet vælges direkte ved valgforsamlingen den 15/9.

 

Efterfølgende og inden 4 uger kan indleveres alternativ kandidatliste, hvilket vil udløse afstemningsvalg den 17. november 2020.   Det er vigtigt at du bruger din stemme, så du kan få indflydelse på, hvad du ønsker, der skal ske fremover i din / vores kirke.

 

 

 

Orienteringsmøde om Kliplev Kirke og menighedsråd tirsdag den 9. juni kl. 19.00

Mødet finder sted i Kliplev Kirke, da vi tager hensyn til afstand indendørs på grund af Corona virus. Der fortælles om det arbejde der er foregået forud om kirkens gøremål og om fremtidsplanerne. Efter en pause med lidt forfriskning, vil vi fortælle om menighedsrådsvalg 2020.

 

Menighedsrådsvalg 2020

Der er i år valg til menighedsrådet ved valgforsamling den 15. september. Forinden afholdes offentligt orienteringsmøde om valget, valgprocedurer og generelt om hvad menighedsrådsarbejdet indebærer.

Mødet er foreløbigt fastsat til tirsdag den 9. juni, sted endnu ikke fastlagt.

Ved Kliplev Kirke skal der vælges 6 medlemmer, som hver især har deres forskellige opgaver at løse.

Vi har valgt at de nuværende medlemmer hver især skriver om deres opgaver.

 

Formand

Skrevet af Arne Rasmussen, tidligere formand.

Formanden forbereder og udsender dagsorden og leder menighedsrådsmøder.

I samarbejde med sognepræst, og kirkens øvrige personale, tilser at kvaliteten i sognets kirkelige arbejde lever op til menighedsrådets målsætning.

Godkendelse af indkøb, opfølgning på budget og regnskab. I øvrigt sørge for, og følge op på menighedsrådets beslutninger ved uddelegering af opgaver.

 

Næstformand

Skrevet af næstformand Henriette Roberts, også  Medie/PR.

Som næstformand er det min opgave at styre menighedsrådsmødet og udsende dagsorden, når formanden er forhindret. Jeg er medunderskriver ved ejendomskøb og salg. Derudover godkender jeg billag og udbetalinger via banken , når formanden er forhindret.

Medie/PR

Som medieperson er det min opgave at udfylde info på hjemmesiden samt at fungere som webmaster.

Jeg laver de artikler og info der udkommer månedligt på vores avisside i samarbejde med Ensted Kirke.

Derudover er det min opgave at dele info og billeder på vores to facebook sider Kliplev Kirke.

 

Kasserer

Skrevet af Svens Erik Lorenzen

Jeg vil gerne fortælle omkring mit job som valgt kasserer og regnskabsfører i menighedsrådet i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg.

Jeg har været med i Kliplev Menighedsråd siden 1992 – de første 4 år dog ikke som medlem af menighedsrådet, men som valgt regnskabsfører. Fra valget i 1996 og frem til i dag, har jeg haft fornøjelsen af at være både valgt kasserer og regnskabsfører, som supplement til mit civile job som bogholder.

Det har været en meget spændende periode. Folkekirken har de senere år virkelig udviklet sig, således at alt regnskab foregår elektronisk og bilag m.v. ligger alt skannet ind, således at alt arkivmateriale ligger hurtigt tilgængeligt for revision og menighedsråd. Samtidig har man ændret regnskab og budget til at følge den samme skabelon over hele landet, således at regnskabstallene bliver sammenlignelige. Det er en af fordelene ved udviklingen.

Der er dog ved at ske en efter min mening kedelig udvikling i retning af øget centralisering. For år tilbage hed det sig, at nu skulle magten og beslutningerne ud til menighedsrådene, men tendensen går i den modsatte retning. De tidligere regnskabsførere i menighedsrådene er blevet afløst af centrale regnskabs- kontorer, hvor der sidder en person og laver regnskab for flere sogne, men der skal stadig være en kasserer i hvert sogn til at varetage fremlæggelsen af regnskab og budget for menighedsrådet.

Menighedsrådsarbejdet er meget spændende da der er flere forskellige udvalg man kan deltage i, afhængig af egne interesser og mærkesager, men tag ikke fejl – det er ingen kaffeklub. Der bliver til tider mange møder og arbejdsopgaver og derfor skal man være villig til at ofre den fornødne tid. Folkekirken er jo en stor institution, og problemet er det meget tunge og hierarkiske system – det tager meget lang tid fra menighedsrådet beslutning til arbejdet kan udføres, fordi der skal ”ekspert-udtalelser” til næsten alle opgaver som vedrører de kirkelige bygninger m.v.

Som menighedsrådsmedlem har man jo et fælles ansvar som arbejdsgiver, og det betyder, at man skal sørge for, at lovgivning overholdes og at forvaltningen af de tildelte midler sker i overensstemmelse med retningslinjer for Folkekirkens Økonomi.

Jeg vil til slut sige, at hvis jeg skulle være heldig og blive valgt ind igen, så vil jeg fortsat kæmpe for, at vi bevarer overblikket over kirkens økonomi i det lokale menighedsråd.

Godt valg

Svend Erik Lorenzen

Kasserer og regnskabsfører

 

Kirkeværge

Skrevet af Annagrete Hansen

Jeg har været i menighedsrådet i 4 perioder, hvoraf jeg har været Kirkeværge i de 3 sidste perioder.Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Det gælder alle tilhørende bygninger indvendig og udvendig samt inventar og tilbehør. Kirkeværgen varetager ofte også administrative funktioner i forbindelse med kirkegårdens administration. Desuden deltager kirkeværgen i de årlige syn af kirken, præsteboligen og kirkegården. Kirkeværgen er ikke alene om opgaverne, men kan trække på og få opgaver fra kirke- og kirkegårdsudvalget.

 

Kontakperson

Skrevet af Arne Rasmussen og Hanne Hansen

Vi har ved Kliplev Kirke 5 medarbejdere, som er ansat af menighedsrådet. Som enhver anden virksomhed har menighedsrådet et arbejdsgiveransvar overfor sine medarbejdere. Som bindeled mellem menighedsråd og ansatte er udpeget en kontaktperson, der varetager ansættelsesforhold såsom ferie, fridage, sygdom, MUS og medarbejdersamtaler. Kontaktpersonen overbringer ligeledes arbejdsinstruks til ansatte på udførelse af opgaver besluttet i kirkegårdsudvalg, eller menighedsråd.

 

Sekretær

Skrevet af Agnes Mørk

Min opgave som sekretær, er  at skrive referat fra vores menighedsrådsmøder.

Desuden er jeg også med i aktivitetsudvalget.