Kliplev Kirkes Menighedsråds valgte og fødte medlemmer


Menighedsrådsformand

Arne Rasmussen

Midtløkke 56, Kliplev

6200 Aabenraa

Mobil 20 22 58 44

formand@kliplevkirke.dk

·  Kontaktperson

·  Præstegårdsudvalg

·  Valgbestyrelse

 

Næstformand

Henriette Roberts

Rantzausvej 20, Søgård

6200 Aabenraa

Mobil 20 99 51 59

naestformand@kliplevkirke.dk

·  Aktivitetsudvalg

·  Valgbestyrelse

 

Kirkeværge

Annagrete Hansen

Skolegade 9, Kliplev

6200 Aabenraa

Mobil 30 32 76 25

kirkevaerge@kliplevkirke.dk

·  Aktivitetsudvalg

 

Kasserer og underskriftsberettiget

Svend Erik Lorenzen

Heldbjergvej 23, Bjerndrup

6200 Aabenraa

25 78 32 38

kasserer@kliplevkirke.dk

·  Regnskabsfører

·  Præstegårdsudvalg

·  Valgbestyrelse

 

Menighedsrådsmedlem

Hanne Hansen

Skolegade 5, Kliplev

6200 Aabenraa

Mobil

hanne.hansen@kliplevkirke.dk

·  Præstegårdsudvalg

·  Aktivitetsudvalg

 

Menighedsrådsmedlem

Agnes Rasmussen

Klostervang 37, Kliplev

6200 Aabenraa

Mobil 26 97 47 55

agnes.rasmussen@kliplevkirke.dk

·  Sekretær for menighedsrådet

·  Aktivitetsudvalg

Medarbejderrepræsentant

Maria Anker Jessen

Mobil 21 77 72 72

graver@kliplevkirke.dk

 

Byggesagkyndig

Christian Johannsen

Ahornvej 6, Kliplev

6200 Aabenraa

Telefon 74 68 78 42